Algemene voorwaarden

Machtiging voor de contributie

Ik verleen tot wederopzegging een machtiging aan Volleybalclub Castellum om bedragen af te schrijven voor het lidmaatschap van de club en eventuele bijdragen voor het spelen in competitieverband. Indien u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Deze machtiging kan je intrekken per email. Indien u het lidmaatschap opzegt, vervalt deze machtiging automatisch. 

Toestemming

  • Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen voor mij en/of mijn (minderjarige) kind(eren):
    Publiceren van persoonsgegevens, foto’s en/of filmpjes van mij/mijn kind(eren).
    Het opnemen van mijn foto(‘s) in bijvoorbeeld regionale weekbladen, regionale dagbladen en/of websitesvan deze dag- en weekbladen na een bijzondere prestatie o.i.d. bijvoorbeeld bij promotie of kampioenschap van mijn team.
    Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
    Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Toestemming mag je op elk moment intrekken. Je kunt hiervoor een mail sturen.