VC-Castellum Alphen aan den Rijn jeugd

Lidmaatschap

Eerst proberen?

Een keert meetrainen met een groep?
Stuur een email naar:
– jeugd technische commissie (van 12 tot 18 jaar)
technische commissie (vanaf 18 jaar)
mini coördinator (tot 12 jaar).

We nemen dan contact met op om te bepalen bij welke trainingsgroep je (voorlopig) mee kunt trainen. Je krijgt dan ook informatie over de trainingstijd en de trainer.

Je kunt vrijblijvend drie keer komen meetrainen. Daarna kun je lid worden door het aanmeldformulier in te vullen.

Contributie

 

Categorie* Contributie
Mini € 107,00
Jeugd – competitie € 175,00
Senior- trainen en competitie spelen € 252,00
Senior – mastercompetitie € 150,00
Shirtbijdrage competitie (mini, jeugd en senioren) € 10,00
Recreant € 131,00
Donateur
Verenigingslid € 15,00
Toeslag lijnteam (2x training)

€ 37,50

 

De competitie waaraan je deelneemt bepaalt je contributiebedrag.
Jeugdleden uitkomend in een senioren-lijnteam betalen geen lijnteam toeslag.
Bij 3 of meer leden uit 1 gezin geldt een korting vanaf het 3e gezinslid van 15%.

Soorten lidmaatschappen

Volleybalclub Castellum kent verschillende soorten lidmaatschap:

 

Spelende lid

Alle leden die minimaal eenmaal per week in één van de gehuurde accommodaties komen volleyballen. Dit kan zowel een training zijn als een wedstrijd. Binnen deze categorie geldt de volgende splitsing:

Competitiespeler (mini, jeugd en senior)
Spelers nemen deel aan de Nevobo competitie. Een trainer leert je de spelregels, tactieken en technieken op een professionele en enthousiaste manier, zodat je voorbereid bent op het spelen van wedstrijden. Teams trainen éénmaal per week, lijnteams (selectieteams) twee maal per week. De vereniging zorgt voor een veld, trainer, shirt en alle organisatorische faciliteiten die nodig zijn om wekelijks te kunnen trainen en spelen. Daarnaast huren de spelers een wedstrijdshirt. Natuurlijk horen er ook verplichtingen bij het competitiespelen, het is niet vrijblijvend. Competitieleden worden geacht -in principe- iedere training en iedere wedstrijd aanwezig te zijn.

Ieniemini
Broertjes / zusjes van minileden die deel kunnen nemen aan voorbereidend spelend en ontdekkend leren omgaan met een bal. Deze trainingen vinden wekelijks plaats tijdens de minitrainingen op basis van een strippenkaart.

Recreantenlid (alleen senioren)
Recreantenleden nemen niet deel aan de Nevobo competitie of de Recreantencompetitie, maar komen eenmaal per week volleybal spelen. Er wordt niet getraind op technisch- tactische aspecten, maar na enkele inleidende vormen wordt er voornamelijk gespeeld. De begeleider/trainer geeft aanwijzingen en streeft verbetering na. De aanwezigheid is vrijblijvend, het is geen probleem om een keer over te slaan. De groepen bestaan uit circa 15 personen. De vereniging zorgt voor een veld en begeleiding.

 

Niet spelende leden

Donateur / begunstiger
Speciaal voor diegene die (tijdelijk, langdurig of voor altijd) geen spelend lid zijn en geen officiële taak binnen de club hebben, maar wel bij de club betrokken willen blijven. Omdat een bondslidmaatschap niet noodzakelijk is, is de contributie voor deze groep laag.

Verenigingslid
Lidmaatschap voor niet-spelende leden die lid van de vereniging moeten zijn zoals scheidsrechters, trainers en coaches of bestuursleden. Verenigingsleden betalen geen contributie; de bondsafdracht komt voor rekening van de club.

Inning contributie

Op het aanmeldingsformulier machtig je VC-Castellum om tot wederopzegging bedragen af te schrijven voor het lidmaatschap van de club en eventuele bijdragen voor het spelen in competitieverband. Indien u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Deze machtiging kunt u te allen tijden intrekken door dit schriftelijk te melden aan de penningmeester van de club. Indien u het lidmaatschap opzegt, vervalt deze machtiging automatisch. 

Wil je geen machtiging afgeven, stuur dan een email naar de ledenadministratie. Bij betaling per factuur brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening.

Is de betaling in eens problematisch, stuur dan een email naar de ledenadministratie met het verzoek voor betaling in twee termijnen.

Opzeggen

 

Lidmaatschap ga je aan voor 1 jaar (1 speelseizoen).

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan doe je dit voor 1 juli. Na deze datum verlengen we je lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar en is er contributie verschuldigd. Tussentijdse opzeggingen honoreren wij alleen in uitzonderlijke gevallen.

Opzegging kan alleen per mail bij het secretariaat.