Regels & beleid

Gedragsregels

Volleybalvereniging Castellum probeert er alles aan te doen een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Het actief communiceren van normen en waarden kan hieraan bijdragen.

Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode.

Aanstellingsbeleid

Volleybalclub Castellum streeft ernaar om een sportomgeving met de juiste kwaliteit te bieden voor jong en oud. Plezier en goed opgeleide trainers staan hoog in het vaandel bij de club.

Heb je vragen, zorgen of wil je een melding doen van grensoverschrijdend gedrag? Neem dat contact op met Kirsten, vertrouwenspersoon van  VC-Castellum (vertrouwenspersoon@vc-castellum.nl) of spreek Kirsten aan voor of na haar training bij Dames 1.