Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit minimaal zes leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

 

Dagelijks bestuur
Voorzitter Gerwin
Secretariaat vacature
Penningmeester Robin

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

 

Linda

Yvonne

Sebastiaan